SYMPTOMS/SINTOMAS OF/DE NEURO LYME
  • non verbal/no verbal
  • drooling/babeando
  • headache/SIBs- dolor de cabeza/auto agresión
  • thirst/ sed
nighttime head sweating/ sudar cabeza de noche
 • OCD, encephalitis – obsesivo
 • grouchy/ mal humor
 • insomnia / insomnia
 • irregular gait/ camina con pasos irregular
 • vertigo/vertigo
 • intrusive thoughts/pensamientos intrusos
 • eye floaters/flotadores oculares
 

– Kerri Rivera

kerri@realkerririvera.com